Szukaj produktu

Producenci

Nasza oferta

Książki i pomoce edukacyjne

Diagnoza wielospecjalistyczna
Pod redakcją Marii Piszczek

Diagnoza wielospecjalistyczna

i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów głębiej upośledzonych umysłowo

brutto: 31.00 zł
Powiadom znajomego

Wydanie: I
ISBN: 978-83-931614-5-4
Liczba stron: 204
Rozmiar okładki: B5
Dostępność: Książka w dodruku. W sprzedaży po 15 września
Producent: KOMPENDIUM

Opis produktu

Spis treści:

CZĘŚĆ PIERWSZA
Katarzyna Lausch, Marlena Jóźwiak, Julia Kuczkowska, Joanna Mitsopoulos, Dorota SzmaragowskaPlanowanie i dokumentowanie pracy z uczniem z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
Wprowadzenie
1. Funkcjonowanie ucznia z głębszą niepełnosprawnością intelektualną na terenie szkoły
2. Ocenianie aktualnych potrzeb i możliwości oraz konstruowanie dokumentu Wielospecjalistyczna Diagnoza Funkcjonalna (WDF)
3. Uwagi ogólne dotyczące konstruowania indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego
4. Uwagi szczegółowe dotyczące konstruowania indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego
5. Współpraca domu i szkoły w realizowaniu indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego
6. Ocenianie uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
7. Diagnozowanie aktualnego poziomu funkcjonowania ucznia po roku pracy (konstruowanie aneksu i diagnozy uzupełniającej) i konstruowanie nowego programu edukacyjno- terapeutycznego na kolejny rok szkolny
Podsumowanie
Załączniki do części pierwszej:
Zał. nr 1 – Arkusz pomocniczy do gromadzenia informacji potrzebnych dla celów skonstruowania wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonalnej dzieci i młodzieży z umiarkowanym, znacznym lub głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej (także ze współzaburzeniami)
Zał. nr 2 – Wzór dokumentu Wielospecjalistyczna Diagnoza Funkcjonalna
Zał. nr 3 – Instrukcja dotycząca sposobu wypełniania WDF
Zał. nr 4 – Przykład WDF (dotyczy ucznia realizującego obowiązek szkolny w grupie klasowej)
Zał. nr 5 – Wzór dokumentu WDF dla rodziców/opiekunów
Zał. nr 6 – Przykład WDF dla rodziców/ opiekunów
Zał. nr 7 – Wzór dokumentu Tymczasowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny na okres diagnozowania
Zał. nr 8 – Wzór dokumentu IPE-T (część ogólna)
Zał. nr 9 – Wzór dokumentu Program Bieżącej Pracy
Zał. nr 10 – Przykład IPE-T (część ogólna) - dla ucznia realizującego obowiązek szkolny w grupie klasowej
Zał. nr 11 – Przykład Programu Bieżącej Pracy - dla ucznia realizującego obowiązek szkolny w grupie klasowej
Zał. nr 12 – Przykład IPE-1 ucznia nauczanego indywidualnie
Zał. nr 13 – Wzór dokumentu Formularz pomocniczy do konstruowania oceny zmian w funkcjonowaniu ucznia
Zał. nr 14 – Wzór dokumentu Ocena zmian w funkcjonowaniu ucznia wraz z instrukcją dotyczącą sposobu jego wypełniania
Zał. nr 15 – Przykład rocznej Oceny zmian w funkcjonowaniu ucznia
Zał. nr 16 – Propozycje ujednoliconych formuł oceniających zachowanie i pracę ucznia
Zał. nr 17 – Wzór dokumentu Zaświadczenie (dotyczy ucznia, któremu przedłużono etap edukacji)
Zał. nr 18 – Wzór dokumentu Uwagi o funkcjonowaniu ucznia
Zał. nr 19 – Przykład Uwag o funkcjonowaniu ucznia
Zał. nr 20 – Wzór dokumentu Aneks do WDF
Zał. nr 21 - Wzór dokumentu Diagnoza uzupełniająca wraz z instrukcja dotyczącą sposobu wypełniania
Zał. nr 22 – Wzór dokumentu Aneks do IPE-T

CZĘŚĆ DRUGA
Maria Piszczek – Zadania specjalistów przeprowadzających diagnozę uczniów głębiej upośledzonych umysłowo
Maria Piszczek – Czynniki, od których uzależnione są efekty edukacji uczniów głębiej upośledzonych umysłowo
Załączniki do części drugiej:
Zał. nr 1 – Samoświadomość i autoprezentacja
Zał. nr 2 – Wiedza dotycząca innych ludzi; relacje z nimi, znajomość reguł społecznych
Zał. nr 3 – Zaburzenia emocji i nastroju

Opinie o produkcie

Brak opinii o tym produkcie

Dodaj swoją opinię

Przyjazne dla naszej strony przeglądarki: Internet Explorer od wersji 8.0, FireFox, Google Chrome
KOMPENDIUM, Księgarnia i Wydawnictwo,tel./fax 22 825-83-15, mail: ksiegarnia@kompendium.info.pl