Szukaj produktu

Producenci

Nasza oferta

Książki i pomoce edukacyjne

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

I. Polityka prywatności Księgarni Internetowej KOMPENDIUM


Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych Klientów Internetowej Księgarni Kompendium (zwanej dalej „Sklep”) działającej pod adresem: www.kompendium.info.pl, którzy korzystają z serwisu działającego pod adresem www.kompendium.info.pl, a w szczególności osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach w/w Sklepu. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu, korzystających z serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Kompendium Spółka Cywilna (REGON - 141691638, NIP - 7010160358).

Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Spółkę w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:
- świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług,
- obsługi procesu rejestracji (tj. czynności, polegającej na założeniu przez Klienta konta Klienta, dokonanej z wykorzystaniem panelu administracyjnego na stronie Sklepu),
- logowania do Konta (tj. podstrony Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in.
  kontrolować stan złożonych przez niego zamówień),

- ewentualnego dochodzenia roszczeń,

- przesyłania przez Spółkę na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionego biuletynu
  (newsletter),

- zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu,

- tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu,

- dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów,

- zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży Produktów (włącznie z dostawą Produktów) i
  obsługi reklamacji.


Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Poza przypadkami wskazanymi w w akapicie wyżej, dane dotyczące Klienta nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta. Dane dotyczące Klienta, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Sklepu lub serwisu oraz wykonywaniem umowy sprzedaży Produktów (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu. W przypadku gdy Spółka występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres biuletyn@kompendium.info.pl wpisując w tytule słowo "rezygnacja" lub pod numer telefonu 22 825 83 15. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres admin@kompendium.info.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 22 825 83 15.

II. Spółka wykorzystuje pliki typu Cookies w celu umożliwienia Klientowi właściwego korzystania ze wszystkich opcji sklepu.

Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik serwisu, Klient, korzysta ze stron internetowych serwisu Sklepu, które umożliwiają:

- utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie
  serwisu Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

- dostosowanie i optymalizację serwisu Sklepu do potrzeb Klientów
- tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,

- zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu


Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących tożsamość Klienta. Nie są również szkodliwe dla urządzenia, z którego korzysta, jak też nie zmieniają jego ustawień oraz ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania
.
W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik/Klient korzysta z serwisu internetowego na określony czas. Użytkownik serwisu,
Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

Spółka oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Sklepu.

Kompendium Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie (02-777) ul. Małej Łąki 78/2 przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisu działającego pod adresem www.kompendium.info.pl


Przyjazne dla naszej strony przeglądarki: Internet Explorer od wersji 8.0, FireFox, Google Chrome
KOMPENDIUM, Księgarnia i Wydawnictwo,tel./fax 22 825-83-15, mail: ksiegarnia@kompendium.info.pl